ZUD

Pojęcie ZUD wzięło się od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ZUDP. Tak naprawdę pod pojęciem ZUD ukrywa się uzyskanie opinii ZUDP której załącznik stanowi mapa do celów projektowych wraz z przygotowanym projektem. Trzeba pamiętać że nie wszystko podlega uzgodnieniu w ZUD. Budynek mieszkalny nie podlega uzgodnieniu ponieważ obiektów kubaturowych nie uzgadnia się w ZUDP ale jego przyłącza już się uzgadnia. Uzyskanie opinii ZUD – złożenie wniosku, nie wymaga geodety uprawnionego ani firmy geodezyjnej, jednak projekt musi być wniesiony na mapę zasadniczą oraz pod legendą musi podpisać się geodeta uprawniony. Czasami warto oddać firmie geodezyjnej całość opracowania ZUDP niż później irytować się standardami panującymi w danym ośrodku i ZUD. Praca nie podlega zgłoszeniu w ośrodku dokumentacji, jednak mapa do projektu jako osobna praca wymaga zgłoszenia.