ZAGADNIENIA

Zamieszczamy tu najczęściej używane terminy z jakimi spotkaliśmy się w swojej karierze geodezyjnej. Jeśli uda nam się pomóc Państwu przybliżyć i wyjaśnić te „skomplikowane” pojęcia:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA DO PROJEKTU

ZUD

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

TYCZENIE

WYTYCZENIE

WYPIS I WYRYS

INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUTNÓW + MAPA EWIDENCYJNA

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA (GEODEZYJNA)

POMIARY POWIERZCHNI LOKALI ORAZ HAL

Pomiar powierzchni wykonywany techniką laserową o dużej dokładności.