POMIARY POWIERZCHNI LOKALI ORAZ HAL

Do dokładnego określenia powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków wykonuje się pomiary urządzeniem DISTO skonstruowanym do bardzo dokładnych pomiarów liniowych z wykorzystaniem techniki laserowej. W przypadku lokali o skomplikowanej zabudowie (sciany krzywoliniowe, brak kątów prostych) pomiar wykonujemy tachimetrem w technologii pomiaru bezlustrowego.