WYPIS I WYRYS

Tak zwany Wypis lub Wyrys jest to dokument wymagany w zasadzie tylko przypadku zakładania lub wpisywania praw do Księgi Wieczystej na podstawie ewidencji gruntów. Na terenie Polski takie dokumenty wykonują urzędy prowadzące ewidencję gruntów. Na terenie m. st. Warszawy w wielu dzielnicach nie wykonuje się wyrysów w ogóle lub tylko wykonuję się do pewnych formatów papieru. Odebrać wyrys z ewidencji może tylko właściciel lub osoba przez niego upoważniona.
Wyrys i wypis z ewidencji często mylony jest z tzw. mapą ewidencyjną wraz z informacją z ewidencji na temat właścicieli działek. W przypadku wykonywania projektu budowy lub przebudowy wodociągu wraz z przyłączami u geodety zamawiamy mapę ewidencyjną obszaru przez który przebiega projektowany przewód wraz z informacjami kto jest właścicielem działki przez którą przebiega projektowany przewód. Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy także nie zamawiamy wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Proszę sobie wyobrazić sytuację gdy wykonujemy przebudowę wodociągu na odcinku 500m. A nasze zlecenie ma wpisane wypis i wyrys dla działek przez które przebiega projektowana sieć. Akurat los chciał ze wykonano modernizację ewidencji i wydzielono stare granice nieruchomości dla miasta stołecznego Warszawy i wyszło że nasz przewód przebiega przez 56 działek ewidencyjnych. W przypadku wykonywania wypisu z wyrysem koszt jednej działki wynosi około 150 pln – opłata urzędowa . A uzyskanie informacji z ewidencji na temat działki kosztuje 4.00 PLN. Każdy inwestor powinien się zastanowić zanim wpisze wypis z wyrysem do zlecenia bo średnia cena za wyrys to 700 PLN a za informację około 20 PLN. Tak wiec mielibyśmy:
56*700 = 39200PLN
lub
56*20 = 1120 PLN
Z punktu widzenia geodety pierwsze zlecenie ale jako inwestor poprosiłbym swoich pracowników żeby lepiej skonstruowali zapytanie ofertowe.