MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych: Dokument wymagany przy wszystkich projektach wymagających zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę.Stanowi podstawę do uzgodnienia projektów budynków, planów zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia podziemnego, przyłączy tych sieci.
Mapa do celów projektowych ( mapa do projektu ) wykonywana jest przez firmy geodezyjne uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Mapa do projektu NIE MOŻE być wykonana przez tzw. składnice – Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W składnicy możemy jedynie uzyskać mapę wg stanu archiwalnego – mapa taka wymagana jest przy wystąpieniu o warunki zabudowy lub w przypadku wystąpienia do gestora sieci o wydanie warunków na przyłączenie się do wybranej sieci ( wodociąg, kanalizacja, gaz, przyłącze energetyczne, itp. ).
Mapa do projektu wymaga zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK. Na mapie do celów projektowych uzgadnia się projekty w tzw. ZUD –ach.